Filtrele

Hepsi
Hepsi
Başkanlık İdari İşler Birimi
İç Kontrol Şubesi
Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi
Bütçe ve Performans Programı Şubesi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi
Hepsi
Hepsi
Akademik
Prof. Dr.
Prof.
Doç. Dr.
Doç.
Dr. Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Dr.
Öğr. Gör.
Arş. Gör. Dr.
Arş. Gör.
İdari
Mustafa ÖZAYDIN
Daire Başkanı
mozaydin@adiyaman.edu.tr
3205
Daire Başkanı

Diğer Bilgiler

Başkanlık İdari İşler Birimi2
Şakir DAŞDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı
sdasdemir@adiyaman.edu.tr
1847
Muhasebe kayıtları ile raporların inceleme ve kontrolünü yaparak, danışmanlık hizmetini vermek . İç ve dış denetimle ilgili işlemleri ile Başkanlığımız ambar, evrak, arşiv ,yazı, idari, personel ve tahakkuk işlerini yürütmek.

Diğer Bilgiler

Ali İNAN
Bilgisayar İşletmeni
ainan@adiyaman.edu.tr
1842
Başkanlığımız ambar, evrak, arşiv ,yazı, idari, personel ve tahakkuk işlerini yürütmek.

Diğer Bilgiler

İç Kontrol Şubesi6
Mehmet Çelik
Şube Müdürü
mehmetcelik@adiyaman.edu.tr
3316
İç Kontrol Şubesi

Diğer Bilgiler

Metin ŞAHİN
Mali Hizmetler Uzmanı
metinsahin@adiyaman.edu.tr
1851
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Servisi

Diğer Bilgiler

Mahmut Gazihan YARDIMCI
Şef
myardimci@adiyaman.edu.tr
3316
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Ayfer DOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
aavseren@adiyaman.edu.tr
3316
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş, ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Gönül ÇALIŞ
Bilgisayar İşletmeni
gcalis@adiyaman.edu.tr
3316
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş, ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Murat DURMAZ
Bilgisayar İşletmeni
mdurmaz@adiyaman.edu.tr
3316
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş ve ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi2
Orhan ÇAĞLAYAN
Şube Müdürü V.
ocaglayan@adiyaman.edu.tr
3316
Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi

Diğer Bilgiler

Naciye DÜZGÜN AKDAĞ
İstatistikçi
nduzgun@adiyaman.edu.tr
1844
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Diğer Bilgiler

Bütçe ve Performans Programı Şubesi1
Recep ÇETİN
Mali Hizmetler Uzmanı
rcetin@adiyaman.edu.tr
1844
Bütçe ve Performans Programı Şubesi

Diğer Bilgiler

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi3
Önder ÖZÇELİK
Şube Müdürü V.
oozcelik@adiyaman.edu.tr
3316
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi

Diğer Bilgiler

Abdullah SOLGUN
Bilgisayar İşletmeni
asolgun@adiyaman.edu.tr
1843
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi-Ödeme Belgesi Tetkik ve Taşınır Servisi

Diğer Bilgiler

Abdullah ASLAN
Bilgisayar İşletmeni
abdullahaslan@adiyaman.edu.tr
1846
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi-Muhasebe ve Gelirler Servisi

Diğer Bilgiler

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.