Filtrele

Mustafa ÖZAYDIN
Daire Başkanı
mozaydin@adiyaman.edu.tr
1881
Daire Başkanı

Diğer Bilgiler

Mehmet ÇELİK
Şube Müdürü
mehmetcelik@adiyaman.edu.tr
1852
İç Kontrol Şubesi

Diğer Bilgiler

Orhan ÇAĞLAYAN
Şube Müdürü V.
ocaglayan@adiyaman.edu.tr
1824
Başkanlık İdari İşler Birimi/ Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi

Diğer Bilgiler

Önder ÖZÇELİK
Şube Müdürü V.
oozcelik@adiyaman.edu.tr
1855
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi

Diğer Bilgiler

Şakir DAŞDEMİR
Mali Hizmetler Uzmanı
sdasdemir@adiyaman.edu.tr
-

Diğer Bilgiler

Recep ÇETİN
Mali Hizmetler Uzmanı
rcetin@adiyaman.edu.tr
1844
Bütçe ve Performans Programı Şubesi

Diğer Bilgiler

Metin ŞAHİN
Mali Hizmetler Uzmanı
metinsahin@adiyaman.edu.tr
1851
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Servisi

Diğer Bilgiler

Mahmut Gazihan YARDIMCI
Şef
myardimci@adiyaman.edu.tr
1854
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Naciye DÜZGÜN AKDAĞ
İstatistikçi
nduzgun@adiyaman.edu.tr
1844
Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi

Diğer Bilgiler

Abdullah SOLGUN
Bilgisayar İşletmeni
asolgun@adiyaman.edu.tr
1843
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi-Muhasebe ve Gelirler Servisi

Diğer Bilgiler

Ali İNAN
Bilgisayar İşletmeni
ainan@adiyaman.edu.tr
1846
Ödeme Belgesi Tetkik ve Taşınır Servisi

Diğer Bilgiler

Murat DURMAZ
Bilgisayar İşletmeni
mdurmaz@adiyaman.edu.tr
1849
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş ve ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Gönül ÇALIŞ
Bilgisayar İşletmeni
gcalis@adiyaman.edu.tr
1848
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş, ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Ayfer DOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
aavseren@adiyaman.edu.tr
1854
Personel Ödemeleri Servisi (Maaş, ekders ve harcırah)

Diğer Bilgiler

Cenap KELEŞ
Bilgisayar İşletmeni
ckeles@adiyaman.edu.tr
1843
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi-Emanetler Servisi

Diğer Bilgiler

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.