Temel Değerler Kalite Politikası

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 •       Şeffaflık
 •       Hesap Verebilirlik
 •       İnsani Değerlere Saygı
 •       Katılımcılık
 •       Rekabetçi Üretim
 •       Çevre Duyarlılığı
 •       Liyakat
 •       Girişimcilik
 •       Sürdürülebilirlik
 •       Verimlilik

KALİTE POLİTİKASI

 •          Yüksek eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini yükseltmek,
 •          Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesini artırmak,
 •          Toplumsal fayda sağlayacak hizmet/ürün sunmak ve geliştirmek,
 •          Öz kaynaklarımızı artırmak ve etkin/verimli kullanmak,
 •          Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek,
 •          Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını sürdürülebilir kılmak,
 •          Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih edilebilir bir kurum olmak,
 •          Kurumsal Yönetim Sistemlerin oluşturulması ve tüm birimlerde yaygınlaştırılması,