Stratejik Plan Çalışmaları

Üniversitemiz 2015-2019 Stratejik Planında yer alacak olan   MİSYON, VİZYON ve STRATEJİK AMAÇLAR'a ilişkin TASLAK çalışmalar yapılmıştır.
MİSYON (Taslak)

Evrensel değerlere bağlı, insan ve doğa merkezli, öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.


VİZYON (Taslak)

İhtiyaç odaklı ve nitelikli bilgi, ürün, hizmet üreten, kullanan ve sunan yenilikçi bir Üniversite olmak

 

STRATEJİK AMAÇLAR (Taslak)

1. Yüksek eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini geliştirmek

2. Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesini artırmak

3. Toplumsal fayda sağlayacak hizmet/ürün sunmak ve geliştirmek

4. Öz kaynaklarımızı artırmak ve etkin/verimli kullanmak

5. Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek

6. Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını sürdürülebilir kılmak

7. Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih edilebilir bir üniversite olmak

8. Kurumsal Yönetim Sistemlerin oluşturulması ve tüm birimlerde yaygınlaştırılması


Üniversitemiz 2010-2014 Stratejik Planı

Üniversitemiz 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Hazırlığına ilişkin İç Genelgesi (Sıra No: 2014/1)

Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Plan Kurul Ekibi

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu