GZFT

GZFT Analizi

Adıyaman Üniversitesi’nin GZFT Analizi (Güçlü ve İyileştirmeye Açık Yönleri ile Fırsat ve Tehditler) sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki şekilde derlenmiştir.

 1. GÜÇLÜ YÖNLER

 •          Üst Yönetimin çalışanlarına insiyatif vermesi
 •          Genç, dinamik, çalışkan, yenilikçi akademik ve idari kadroya sahip olunması
 •          Proje odaklı akademik çalışmalar ve idari yönetim anlayışının olması
 •          Öğretim elemanı adaylarının kariyer açısından yoğun olarak Üniversitemizi tercih etmeleri
 •          Fiziki ve teknolojik alt yapının hızlı gelişimi ve gelişmişliği
 •          Üst Yönetimin yurtdışı eğitim ve değişim programlarına önem ve destek vermesi
 •          Öğretim elemanı yetiştirmeyi önemseyen ve bu yönde çalışan bir Üniversite olması
 •          Kurum örgütlenmesinin önemsenmesi ve güncel ihtiyaca uygun olması

 2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

 •          Yeni kurulan Üniversite olmamızdan dolayı, zaman gerektiren kurum kültürünün oluşum aşamasında olması
 •          Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı projelere olan ilgisinin göreceli olarak az oluşu
 •          Üniversitemizin fiziki alt ve üst yapı ihtiyacı ve çalışmalarını yoğun olarak devam ediyor olması
 •          Üniversitemizin yeterince tanınıyor olmaması

 3. FIRSATLAR

 •          Adıyaman ili bürokrasisi ve yaşayanlarının Üniversitemizin gelişmesini destekliyor olması
 •          Üniversite ve sanayi işbirliği geliştirilme potansiyelinin olması
 •          Bölgede yeraltı, yerüstü kaynakların bilimsel araştırmalar açısından zengin olması
 •          Şehrin gelişmekte olan bir yapıya sahip olması
 •          Üniversitemizin Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında olması
 •          Adıyaman ilinin huzurlu ve güvenli olması, yaşamın rahat ve ucuz olması
 •          Adıyaman ilinin ulaşım açısından rahat ve kolay olması
 •          Adıyaman iline ait kültürel mirasın zenginliği ve çeşitliliği
 •          Adıyaman ikliminin akademik yaşam için uygun olması

 4. TEHDİTLER

 •          Üniversite bünyesinde kurumsal kültürün yeterince oluşturulamaması
 •          Adıyaman ilinin sosyal fırsatlarının yeterince gelişiyor olmaması
 •          Yatırım ödeneklerinin ihtiyaçları karşılamada yetersiz olması
 •          Adıyaman ilinde ticaret ve sanayinin yeterince gelişememesi