AMAÇ-HEDEF

Amaç ve Hedefler

Üniversitemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan ilk stratejik planı 8 amaç, 8 hedef ve 24 performans göstergesinden oluşurken, 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan yeni stratejik plan ise daha makro düzeyde düşünülerek 4 tema, 8 stratejik amaç, 32 hedef, 109 faaliyet ve 109 performans göstergesinden oluşmaktadır.

Yeni stratejik plan kapsamında, üst politika belgeleri de analiz edilerek ulusal ve bölgesel bazda yeni hedef ve stratejiler belirlenmiştir.

Eğitim süreçleri ile ilgili olan amaç ve hedefler belirlenirken toplumsal beklentiler ve eğilimler de göz önünde bulundurulmuştur.

AMAÇ HEDEF TABLOSU