Kalite Formları

ADYU-SAT-LST-O5 ONAYLI TEDARIKCI LISTESI

ADYU-SAT PRS-01 SATINALMA PROSESI

ADYÜ-FRM-004 Revizyon Talebi ve Değişiklik İstek Formu

ADYÜ-FRM-005 Kalite Hedefleri Formu

ADYÜ-FRM-006 YGG Tutanağı

ADYÜ-FRM-008 Eğitim Katılım Formu

ADYÜ-FRM-009 Eğitim Değerlendirme Formu

ADYÜ-FRM-010 Eğitim Sicil Kartı

ADYÜ-FRM-013 Taşınır İstek / Satın Alma Talep Formu

ADYÜ-FRM-014 Tedarikçi Bilgi Formu

ADYÜ-FRM-015 Dilek Öneri Formu

ADYÜ-FRM-018 Proses-Hizmet-Faaliyet İzleme Formu

ADYÜ-FRM-019 Uygun Olmayan Ürün Formu

ADYÜ-FRM-020 DF Formu

ADYÜ-FRM-021 Arşiv Evrak İstem Formu

ADYÜ-FRM-022 Arşiv Evrakı İmha Formu

ADYÜ-FRM-023 Dosya İçeriği Formu

ADYÜ-FRM-32 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

ADYÜ-FRM-33 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

ADYÜ-FRM-036 Personel İlişiği Kesme Formu

ADYÜ-FRM-051 Bakım Onarım ve Arıza Bildirim Formu

ADYÜ-FRM-058 Ödenek Talep Formu

ADYÜ-FRM-061 Toplantı Tutanağı

ADYÜ-FRM-063 Mal Alımı Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı

ADYÜ-FRM-111 Araç Talep Formu

ADYÜ-FRM-125 Personel Kimlik Başvuru Formu

ADYÜ-FRM-135 Kısmı Zamanlı Öğrenci Aylık Puantaj Cetveli Formu

ADYÜ-FRM-176-Arşive Kaldırılan Evrak Kayıtları Formu

ADYÜ-FRM-177-Arşive kaldırılan Kayıtların Listesi Formu

ADYÜ-FRM-178 Eğitim Talep Formu

ADYÜ-FRM-219 Dosya veya Klasör Sırtlığı Formu

ADYÜ-FRM-225 Birim içi Kontrol Raporu Formu

ADYÜ-FRM-226 Birim içi Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı Formu

ADYÜ-FRM-229 Saatlik İzin Talep Formu

ADYÜ-FRM-230 Personel İzin Takip Çizelgesi Formu

ADYÜ-FRM-272 İdari Birim Kimlik Ekleme-Silme-Değişiklik Formu

ADYÜ-FRM-273 E-Butce Sifre Talep Formu

ADYÜ-FRM-274 KBS Sifre Talep Formu

ADYÜ-FRM-275 Yıl Sonu Ödenek Planlama Tablosu Formu

ADYÜ-FRM-284 Personel İzin Dönüşü Göreve Başlama Dilekçesi Formu (Genel)

ADYÜ-KYT-GRV-032 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-042 Muasebe Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürü Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-054 Memur Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-074 Bilgisayar İştelmeni Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-072 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Görev Tanımı

ADYÜ-KYT-GRV-071 İstatistikçi Görev Tanımı

Devlet Arşivleri Yönetmeliğine Göre Standart Dosya İçeriği

Üniversitelere Göre Evrakların  Saklama Süreleri

Aile Yardımı Bildirim Formu

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi

Mal Bildirim Beyannamesi Formu

Maaş Nakil Bildirim Formu

Sendika Üyeliğinden İstifa Formu

Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

Ödeme Belgesi Ve Eki Belgeler Teslim / Tesellüm Tutanagı Formu

Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (5 Sayılı Cetvel / Lojman Talep Formu)

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu