Formlar ve Kılavuzlar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları

Yılsonu Ödenek Planlama Tablosu

Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Harcama Birimleri Klavuzu

HYS Kullanım Klavuzu

Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

2018 Tüm Özel Bütçe Detaylı Hesap Planları için tıklayınız.

Performans Programı Hazırlama Rehberi için tıklayınız.

Rehber Eki Tablolar için tıklayınız.

Diğer Tablolar için tıklayınız.

Ödenek Talep Formu için tıklayınız.

E-bütçe Şifre Talep Formu için tıklayınız.

KBS Şifre Talep Formu için tıklayınız.

İhale Onayı İzni Formu için tıklayınız.

İdari Kimlik Kodu Talep, Silme ve Değişiklik Formu

Onay ve Personel Görevlendirme Formu için tıklayınız.

Kurumsal ve Fonksiyonel Birim Kodları için tıklayınız.

İdari Kimlik Kodları (Tüm Birimler) (Güncel) için tıklayınız.

Harcama Birimlerince Düzenlenmesi Gereken Belgeler

1-Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Görevlendirme Yazısı için tıklayınız.

2-Harcama Yetkilisi Yetki Devri (Akademik Birimler İçin) için tıklayınız.

3-Harcama Yetkilisi Mutemeti Yazısı için tıklayınız.

4-Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi Görevlendirme Yazısı için tıklayınız.