Misyon & Vizyon

Misyon

 Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir. 

Vizyon

Mali politika ve süreç uygulamalarında, şeffaflığın gerektirdiği her türlü adımları atan ve Kurumsal gelişim için insan kaynağını motive eden, hizmet kalitesini yükselten ve kurum Performansını destekleyen bir birim olmak.